Kalkulator tolerancji

KALKULATOR TOLERANCJI WYMIARÓW OTWORU I WAŁKA.

Poniżej znajduje się kalkulator tolerancji otworu bądź wałka w tolerancji dowolnie wybranej dla
średnic zewnętrznych i wewnętrznych do obróbki metali .

W rysunkach technicznych do obróbki skrawaniem , obróbki metali używane są wymiary
nominalne, czyli wymiary wymagane przez konstruktora. Ze względu na to, że nie możliwe jest
osiągniecie wymiaru idealnego-nominalnego wprowadzono pojęcie tolerancje wymiarów. Do
wymiaru nominalnego (N) dodajemy tolerancję górną (ES) oraz dolną (EI). Jest to informacja dla
fachowca (tokarza, frezera bądź innego wykonawcy)  wykonującego detal jaką metodą ma
wykonywać poszczególne elementy detalu i z jaką precyzją.
Wymiary mniej ważne podawane są bez tolerancji – przyjmuje się, że posiadają tolerancję
warsztatową. Mniej ważne wymiary podawane zakładają tolerancję warsztatową dlatego, że
zwiększanie dokładności podnosi pracochłonność oraz wymaga używania specjalistycznych
narzędzi. Tam, gdzie wymagana jest większa dokładność dodaje się do wymiaru tolerancję.

Zapraszamy do naszego Zakładu obróbki skrawaniem. Usługi CNC – Frezowanie, Toczenie .